Kiinnostava kaupunki on kansainvälinen kaupunki

Tervetuloa Guggenheim Helsingin kotisivuille. Sivuille on koottu tietoa Guggenheim-hankkeesta ja siitä, miten museo vaikuttaisi Helsingin kulttuuriin, vetovoimaan, elinvoimaan, matkailuun ja talouteen.

Näiden sivujen tarkoitus on tarjota pohjaa keskustelulle siitä, minkälaisin ehdoin Helsinkiin voitaisiin perustaa Guggenheim-museo, ja millaista hyötyä siitä voisi olla Helsingille ja Suomelle.

Sivu ei ole Guggenheim-säätiön virallinen kotisivu, vaan sitä ylläpitää Guggenheimin pyynnöstä suomalainen viestintätoimisto Miltton.

Keskustelu jatkuu sosiaalisessa mediassa. Tervetuloa miettimään yhdessä, millainen olisi huomisen kansainvälinen Helsinki – ja millainen olisi Guggenheim Helsinki.

The Guggenheim Helsinki Facebook site is not an official Guggenheim channel managed by the Solomon R. Guggenheim Foundation. By request of  the Guggenheim Foundation, the site is managed by the Finnish communications consultancy Miltton.

Jaa artikkeli +

Helsingin kaupunginvaltuusto torjui esityksen Guggenheim Helsinki -museosta

Helsingin kaupunginvaltuusto on tänään kokouksessaan hylännyt esityksen Guggenheim Helsinki -museon rakentamisesta äänin 32–53.

”Haluan kiittää kaikkia Guggenheim Helsingin valmistelutöihin osallistuneita ja jokaista, joka museohanketta on tukenut. On ollut todella hienoa kokea se innostus, jonka Guggenheim Helsinki on tukijoissaan ja ystävissään yhteiskunnan eri osa-alueilla herättänyt. Museorakennuksesta järjestetty arkkitehtuurikilpailu keräsi yli 1 700 ehdotusta

Lue lisää ->
Jaa artikkeli +

Puheenvuoroja Guggenheim Helsinki -museon puolesta

Guggenheim Helsinki -museon tiimoilta on noussut paljon hanketta puoltavia kannanottoja, joista osan löydät alla olevasta listasta.

Puheenvuoroja Guggenheim Helsinki -museon puolesta

Puheenvuoroja Guggenheim Helsinki -museon puolesta

Kuvataiteilija Osmo Rauhala keräsi listan 120 taiteilijasta ja kulttuurivaikuttajasta, jotka kannattavat museohanketta. Lista kokonaisuudessaan nähtävissä täällä.

Lista Guggenheim Helsinkiä tukevista taide- ja kulttuurialan vaikuttajista

Jaa artikkeli +

Guggenheim-museon toteuttamisesta ja kustannuksista

Pörrö Sahlbergin 27.11. julkaisema blogikirjoitus “Guggenheimin talouslaskelmat herättävät paljon kysymyksiä” sisältää useita karkeita virheitä ja väärinymmärryksiä, joita alla pyritään selventämään olennaisilta osin. Nämä virheet vaikuttavat osaltaan myös kirjoituksessa esitettyihin laskelmiin ja argumentteihin niitä vääristäen.

Sopimus

Helsingin kaupungin ja Guggenheim Helsingin Tukisäätiön (myöhemmin myös: Tukisäätiö) välille laadittaisiin sopimus Guggenheim-museon perustamisesta ja toimintaa koskevasta

Lue lisää ->
Jaa artikkeli +

Guggenheim Helsinki -museon ympäristövaikutuksista

Museorakennus ja museon toiminta

Guggenheim Helsinki -arkkitehtuurikilpailun voittaja Art in the City edustaa kestävää arkkitehtuuria, joka pyrkii minimoimaan ympäristövaikutukset sekä rakennusvaiheessa että rakennuksen käyttövaiheessa. Rakennusprojekti tähtää kultaisen sertifikaatin saamiseen LEED-ympäristöluokitusjärjestelmässä tarkoituksenmukaisen rakentamisen ja kestävän kehityksen strategioiden avulla. Projektissa suositaan nolla- ja vähähiilisiä energiaratkaisuja aina, kun se on tarkoituksenmukaista ja taloudellisesti mahdollista.[1]

Rakennusmateriaaleista

Lue lisää ->
Jaa artikkeli +

Tarkennus koskien Solomon R. Guggenheim -säätiön kanssa tehtävää lisenssisopimusta museon toteutuessa

Solomon R. Guggenheim -säätiön kanssa tehtävän lisenssisopimuksen sopimusosapuoli on Guggenheim Helsingin Tukisäätiö. Lisenssisopimuksesta käytävät neuvottelut on aloitettu samaan aikaan Helsingin kaupungin kanssa tehdyn hankkeen valmistelutyön kanssa. Helsingin kaupungin ja Tukisäätiön välisessä sopimusluonnoksessa sekä valmistelutyön aikana on selkeästi sovittu, että Guggenheim Helsingin Tukisäätiö on vastuussa siitä, että lisenssisopimuksen sisältö vastaa Helsingin

Lue lisää ->
Jaa artikkeli +

Guggenheim Helsinki -museon rahoituksesta

Ohesta löytyy ajantasaista ja tarkennettua tietoa julkisuudessa esitettyihin näkökulmiin Guggenheim Helsinki -museon rahoituksesta. Sosiaalisen median keskusteluissa[1] on esiintynyt paikoin virheellisiä laskelmia Guggenheim-museon rahoituksesta ja rahoituksen jakaantumisesta eri rahoittajien kesken.

Investoinnin rahoituksen jakaantuminen

Guggenheim Helsinki -hankkeen rahoitus muodostuu kahdesta osa-alueesta: rakennusinvestoinnista ja museon toiminnan aikaisesta taloudesta.

Rakennusinvestointi on kokonaisuudessaan 130 miljoonaa euroa. Helsingin kaupunki sijoittaisi

Lue lisää ->
Jaa artikkeli +

Guggenheim Helsinki -hanke etenee Helsingin kaupunginvaltuuston päätettäväksi

Helsingin kaupunginhallitus on tänään istunnossaan puoltanut Guggenheim Helsinki -esityksen käsittelemistä kaupunginvaltuustossa.

”Olemme iloisia siitä, että esitys Guggenheim-museosta käsitellään kaupunginvaltuustossa, jonne tämän mittaluokan hankkeesta päättäminen kuuluu. Toivomme, että hankkeesta käydään laajapohjaista keskustelua, ja että kaupunginvaltuusto näkee Guggenheim-museon Helsingille ja Suomelle tuomat merkittävät taloudelliset, kulttuuriset ja matkailua edistävät hyödyt”, sanoo Guggenheim Helsingin Tukisäätiön

Lue lisää ->
Jaa artikkeli +

Täsmennyksiä Guggenheim Helsinki -museosta julkisuudessa esitettyihin näkemyksiin

Guggenheim Helsinki -museosta viime viikon torstaina julkistettu esitys on herättänyt julkisuudessa aktiivisen keskustelun lisäksi joitain epätäsmällisiä ja osin harhaanjohtavia tietoja. Jotta keskustelu esityksestä voi pohjautua faktoihin, antavat Guggenheim Helsingin Tukisäätiö ja Helsingin kaupunki mielellään lisätietoa esityksestä ja sen yksityiskohdista sekä vastaavat mahdollisiin esitystä koskeviin lisäkysymyksiin.

”Laajapohjainen keskustelu Guggenheim Helsinki -hankkeesta sekä

Lue lisää ->
Jaa artikkeli +

Esitys Guggenheim Helsinki -museosta valmis

Guggenheim Helsingin Tukisäätiö ja Helsingin kaupunki ovat tänään julkistaneet esityksen Guggenheim-museon toteuttamisesta Helsinkiin. Esitystä museosta on tarkennettu Solomon R. Guggenheim -säätiön syksyllä esittelemästä ehdotuksesta vuosien 2014–2015 aikana järjestetyn kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun ja kilpailua Suomessa seuranneen valmistelutyön perusteella. Esitys etenee seuraavaksi päätöksentekoon Helsingin kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon kaupungin määrittelemän aikataulun mukaisesti.

Guggenheim Helsinki -museosta

Lue lisää ->
Jaa artikkeli +

Finavia investoi Guggenheim Helsinki -hankkeeseen

Finavian lehdistötiedote 5.4.2016

Finavia sijoittaa monien muiden matkailualan yritysten tavoin Helsinkiin ehdotettuun Guggenheim-museoon. Finavian tavoitteena on seuraavien vuosien aikana kasvattaa huomattavasti Helsinki-Vantaan kautta kulkevien vaihtomatkustajien määrää sekä huomioida erityisesti uuden segmentin – stopover-matkailijoiden – tarpeet. Pääkaupunkiseudun alueen kiinnostavuudella matkakohteena on tärkeä rooli Helsinki-Vantaan lentoliikenteen kilpailukyvylle.

Finavia näkee Guggenheim Helsingin keskeisenä investointina Suomen

Lue lisää ->
Jaa artikkeli +