Elinvoimaisempi Suomi

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n listauksessa Suomi on vertailumaista viimeisenä ulkomaisten suorien investointien määrässä.

Työ- ja elinkeinoministeriö muistuttaa Team Finland -strategiassaan, että onnistunut ulkomaisten investointien hankinta edellyttää paitsi yritystoimintaan kannustavaa liiketoimintaympäristöä, myös aktiivista edistämistyötä myynnin ja markkinoinnin keinoin sekä yritysmyönteistä maakuvaa.

Guggenheim Helsinki itsessään on keino saada ulkomaailman huomio kääntymään Suomea kohti. Tämän lisäksi museo olisi näyteikkuna, jossa esille pääsevät suomalaisen taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin helmet sekä teknologiset innovaatiot, joita maailmalla ei vielä tunneta. Kiinnostava arkkitehtuuri, kekseliäät tilaratkaisut ja uudenaikainen teknologia takaavat lähtökohdat yhä useammille kotimaisille ja kansainvälisille kohtaamisille.

Kulttuuriorganisaatioiden ympäristöön syntyy usein uudenlaista yritys- ja palvelutoimintaa. Vetovoimainen Guggenheim museo loisi edellytyksiä sen ympärille ja lähistölle kasvavalle vilkkaalle pienyritystoiminnalle, kuten kahviloille ja kaupoille, joissa museokävijät voivat viihtyä vierailunsa yhteydessä.

Boston Consulting Groupin uuden tutkimuksen mukaan Suomi saattaa menettää jopa 42 000 valmistavan teollisuuden työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä. Palvelusektorin on uumoiltu laajalti paikkaavan näitä vahinkoja, mutta todellisia merkkejä tällaisesta kehityksestä ei ole viime vuosina nähty. Uusille näkemyksille ja mahdollisuuksille on kysyntää. Guggenheim Helsingin on laskettu tuovan Suomelle  41 miljoonan euron vuotuisen positiivisen taloudellisen vaikutuksen. Jo museon rakennustöiden arvioidaan luovan 800-1 000 määräaikaista työpaikkaa. Museo itsessään työllistäisi yli sata ihmistä, ja epäsuorasti sen arvioidaan luovan 340-380 uutta työpaikkaa. Lisäksi kansainvälisellä arkkitehtikilpailulla Suomi saisi sitä huomiota, jota se juuri nyt erityisesti investoijien ja matkailijoiden silmissä tarvitsee.

Jaa artikkeli +