Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miltä Guggenheim Helsinki näyttäisi ja minne se rakennettaisiin? Kuinka paljon museoon odotetaan kävijöitä, ja kuka hyötyisi museosta? Tälle sivulle on koottu kysymyksiä ja vastauksia Guggenheim Helsingistä.

Koska matkan varrella nousee varmasti uusia kysymyksiä, ja koska vastauksetkin voivat tarkentua ajan mittaan, tämä sivu päivittyy sitä mukaa, kun hanke etenee.

Jos mieltäsi askarruttaa jokin asia, johon et löydä täältä vastausta, voit esittää kysymyksiä Kysy Guggenheimilta -sivulla sekä Guggenheim Helsingin Twitter– ja Facebook-sivuilla.

22.11.2016 julkaistun Kysymyksiä ja vastauksia -dokumentin pääset lukemaan klikkaamalla tästä.

 

Jaa artikkeli +

Q: Miksi Guggenheim on kiinnostunut Suomesta?

Tähän on useita syitä: suomalaiset ovat hyvin koulutettu kansa, maassa on aktiivinen kulttuuriyhteisö ja vahva kansallinen tuki kulttuurille. Suomen sijainti on hyvä: maa on kansainvälinen idän ja lännen kohtauspiste. Lyhin reitti Euroopan ja Aasian välillä kulkee Suomen kautta. Ominaista Suomelle on myös korkealuokkainen design, arkkitehtuuri ja teknologia. Guggenheim Helsingin painopiste olisi taiteen

Lue lisää ->

Q: Kuka hyötyisi Guggenheimista, jos se perustettaisiin Helsinkiin?

Suomalaiset, helsinkiläiset, pääkaupunkiseudun asukkaat, taiteilijat, turistit ja taiteenystävät kaikkialta maailmasta – muun muassa. Guggenheim Helsinki olisi investointi sekä Helsingin että Suomen kehittymiseen. Se nostaisi Suomen kansainvälistä profiilia erityisesti ulkomaisia sijoittajia, työvoimaa, asiantuntijoita ja luovia aloja houkuttelevana paikkana.

Museo tuottaisi suoria ja välillisiä positiivisia taloudellisia vaikutuksia verotulojen, investointien ja työllisyysvaikutusten myötä. Guggenheim Helsingin

Lue lisää ->

Q: Mihin museon kävijäennusteet perustuvat ja kuinka paljon kävijöitä Guggenheim Helsinkiin odotetaan vuositasolla?

Kävijäennusteet perustuvat laajaan markkinatutkimukseen, vertailuihin muiden alueen museoiden kanssa sekä ulkomailla sijaitsevien Guggenheim-museoiden kokemuksiin. Arvio mahdollisesta kävijämäärästä on 550 000 kävijää vuodessa.

Q: Jos Helsinkiin päätetään perustaa Guggenheim-museo, millä aikataululla se rakennettaisiin ja milloin se avattaisiin?

Tällä hetkellä odotetaan, että kaupunki, valtio ja muut suomalaiset sidosryhmät arvioivat Guggenheim Helsinki -hanketta ja sen rahoitusta. Mahdollinen rakennusaikataulu määrittyy näiden keskustelujen myötä.

Q: Miltä Guggenheim näyttäisi? Kuka suunnittelisi sen?

Museosta järjestettiin kansainvälinen ja avoin arkkitehtuurikilpailu, jonka perusteella valittiin museon suunnittelija. Pariisilainen Moreau Kusunoki Architectes valittiin kilpailun voittajaksi 1 715 ehdotuksen joukosta kesäkuussa 2015. Voittajaehdotuksessa Art in the City näyttelytiloina toimivat katumaisen tilan ympärille ryhmitellyt, toisiinsa yhteydessä olevat paviljongit ja aukiot. Arkkitehtuurikilpailun tuomaristo valitsi voittajan kuuden finalistin joukosta.

Q: Minne museo rakennettaisiin?

Helsingin kaupunginhallitus on varannut arkkitehtuurikilpailulle Etelärannassa sijaitsevan tontin, jonka tarkemman sijainnin voi tarkistaa Guggenheim-säätiön uudistetusta ehdotuksesta. Guggenheim-säätiö haluaisi museon meren rantaan, jotta tontti ja rakennus toisivat esiin yhteyttä suomalaisen luonnon ja arkkitehtuurin välillä. Sijainti näkyvällä ja keskeisellä paikalla hyvien kulkuyhteyksien päässä houkuttelisi parhaiten niin helsinkiläisiä kuin muualta tulevia kävijöitä. Tällä hetkellä tontilla on parkkipaikka.

Q: Millaisia vaikutuksia museolla odotetaan olevan Helsingin taloudelle ja matkailulle?

Monia myönteisiä vaikutuksia. Guggenheim Helsinkiä markkinoitaisiin esimerkiksi muissa Guggenheim-museoissa New Yorkissa, Venetsiassa ja Bilbaossa. Museo houkuttelisi kävijöitä Suomesta ja ulkomailta, mikä vaikuttaisi kävijämääriin niin ravintoloissa, paikallisissa liikeyrityksissä kuin muissa museoissakin.
Tämä kaikki vaikuttaisi piristävästi työllisyyteen ja verotuloihin. Guggenheim Helsingin vuosittaisten taloudellisten vaikutusten on arvioitu olevan 41 miljoonaa euroa. Museo työllistäisi suoraan

Lue lisää ->

Q: Mitä Guggenheim Helsinki maksaisi ja kuka museon rahoittaisi?

Solomon R. Guggenheim -säätiö esitteli syksyllä 2013 julkaisemassaan uudistetussa ehdotuksessa neljä vaihtoehtoista rahoitusmallia museon rakennus- ja toimintakustannusten kattamiseksi. Ehdotetuissa rahoitusmalleissa kustannukset jakautuvat eri tavoin Helsingin kaupungin, Suomen valtion sekä muiden metropolialueen kaupunkien välillä. Osa museon toimintakustannuksista tultaisiin kattamaan sen toiminnan tuotoilla. Museon lisenssimaksu tultaisiin puolestaan rahoittamaan yksityisvaroin.

Museon rakennus- ja toimintakustannukset,

Lue lisää ->

Q: Helsingin edellinen kaupunginhallitus äänesti museohanketta vastaan. Mikä on muuttunut vuoden 2012 jälkeen ja miksi kaupungin kannattaisi harkita uutta ehdotusta?

Uudessa ehdotuksessa otetaan laajemmin huomioon eri osapuolten näkemykset, museon taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuurilliset vaikutukset sekä muutokset toimintaympäristössä.
Lisäksi esitetään uusi näkemys museon hallinnosta ja useita vaihtoehtoja rahoituksesta. Tässä uudessa ehdotuksessa Guggenheim Helsinki on itsenäinen organisaatio, jonka osaksi Helsingin Taidemuseo ei enää tulisi. Rahoitusmallit perustuvat laajaan rahoituspohjaan sekä eri tulovirtojen huomioimiseen suhteessa museon tuottamaan

Lue lisää ->

Q: Miten Guggenheim aikoo keskustella museohankkeen valmistelusta suomalaisten kanssa?

Guggenheim-säätiö toivoo suomalaisilta mielipiteitä siitä, minkälainen museo Helsinkiin voitaisiin rakentaa ja millä ehdoin. Näillä sivuilla ihmiset voivat esittää kysymyksiä Guggenheim-säätiölle. Linkki kysymyslomakkeeseen löytyy vasemmalta navigointipalkista. Vastaukset julkaistaan tällä sivulla.
Keskustelua Guggenheim Helsingistä käydään myös Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa. Syksyllä 2013 alkanutta Guggenheim Helsinki Live -tilaisuuksien sarjaa tullaan jatkamaan.
Arkkitehtuurikilpailun käynnistyessä tullaan jatkamaan

Lue lisää ->

Q: Millaisia vaikutuksia Guggenheim-museoilla on ollut muihin kaupunkeihin, joissa se jo toimii?

Museolla on huomattavia taloudellisia vaikutuksia kaupungeissa, joissa se jo toimii. Museot tuottavat suoraa ja välillistä taloudellista hyötyä muun muassa työllisyyden, verotulojen, paikallisen yrittäjyyden, matkailun, hotelli- ja ravintola-alan, kuljetusalan (vuokra-autot, huoltoasemat) ja vapaa-ajan (elokuvateatterit, teatterit, muut museot) näkökulmasta. Esimerkiksi vuonna 2012 Bilbaon Guggenheim-museo kartutti Espanjan bruttokansantuotetta noin 295 miljoonalla eurolla, uutisoi Ison-Britannian

Lue lisää ->

Q: Millaista yhteistyötä Guggenheim aikoo tehdä suomalaisen taideyhteisön ja nykyisten taideorganisaatioiden kanssa?

Guggenheim-säätiö on  käynyt keskustelua useiden taiteen alalla toimivien suomalaisten kanssa. Heitä ovat muun muassa taiteilijat, suunnittelijat, arkkitehdit, taiteen keräilijät ja taideinstituutiot. Tätä yhteistyösuhdetta tiivistetään entisestään hankkeen edetessä.

Q: Mikä olisi Helsingin Taidemuseon ja Guggenheimin suhde?

Solomon R. Guggenheim -säätiön uudessa ehdotuksessa Guggenheim Helsinki on itsenäinen museo ja toimii erillään Helsingin taidemuseosta. On hyvin todennäköistä, että Guggenheimin museo tulee kasvattamaan kiinnostusta muita Helsingin alueen museoita, kuten Helsingin taidemuseota, kohtaan.

Q: Ovatko muut kaupungit kiinnostuneita Guggenheimista?

Kyllä. Esimerkiksi britit havittelivat Guggenheimia viime keväänä. Solomon R. Guggenheim -säätiö ei kuitenkaan käy neuvotteluita minkään muun kaupungin kanssa museon perustamisesta tällä hetkellä.

Q: Mitä projektissa tapahtuu seuraavaksi?

Arkkitehtuurikilpailu on parhaillaan käynnissä. Voittajaehdotus tullaan julkistamaan kesäkuussa 2015.

Neuvottelut valtion, Helsingin kaupungin edustajien ja yksityisten rahoittajien kanssa jatkuvat. Tavoitteena on jatkaa aktiivista vuoropuhelua siitä, millaisen Guggenheim-museon suomalaiset haluavat. Tarkoitus on, että Helsingin kaupunki ja Suomen valtio tekevät kilpailun aikana tai sen jälkeen päätöksen siitä, rakennetaanko museo.

Q: Haluan Guggenheimin Helsinkiin. Mitä voin tehdä?

Voit ilmaista tukesi museolle julkisessa keskustelussa tai olemalla suoraan yhteydessä päättäjiin. Tukesi voit osoittaa Facebook-sivullamme, Twitterissä ja Instagramissa sekä jakamalla tätä sivua sosiaalisessa mediassa.

Q: Miksi Guggenheim Hermitage Museum ja Guggenheim Las Vegas -museoiden toiminta päättyi?

Arkkitehti Rem Koolhaasin suunnittelema museokokonaisuus avattiin vuonna 2001. Alusta saakka oli selvää, että tämä yhteistyökokonaisuus tulisi olemaan väliaikainen. Guggenheim Las Vegas suljettiin vuonna 2003 ja Guggenheim Hermitage Museum vuonna 2008. Museoissa vieraili yli miljoona kävijää.

Q: Miksi Guggenheim-säätiö päätti lopettaa Berliinissä sijainneen Deutsche Guggenheimin?

Deutsche Guggenheim oli vuonna 1997 aloitettu yhteistyöprojekti Deutsche Bankin kanssa. Kokoelma sijaitsi samoissa tiloissa pankin kanssa eikä sillä ollut omaa museorakennusta. Tila oli huomattavasti muita Guggenheim -museoita pienempi. Museon vuosittainen kävijämäärä vaihteli 150 000 molemmin puolin. Kokoelma suljettiin vuonna 2013 yhteisymmärryksessä Deutsche Bankin kanssa.

Q: Missä Guggenheim-säätiöllä on toimintaa tällä hetkellä?

Guggenheim-verkostoon kuuluvat tällä hetkellä noin miljoona vuosittaista kävijää houkutteleva Solomon R. Guggenheim -museo New Yorkissa, Venetsian suosituimpiin nähtävyyksiin lukeutuva The Peggy Guggenheim Collection, jonka kävijämäärä vaihtelee 300 000 molemmin puolin, sekä Espanjan Guggenheim Museum Bilbao, jossa vierailee vuosittain noin miljoona kävijää.
Tämän lisäksi Abu Dhabiin on rakenteilla neljäs Guggenheim-museo.
Oman museotoimintansa lisäksi

Lue lisää ->

Q: Mikä on Guggenheim-säätiön ja Eremitaasin suhde tällä hetkellä?

Guggenheim-säätiöllä ei tällä hetkellä ole museoyhteistyötä Eremitaasin kanssa.

Q: Mitä tapahtui Guggenheimin museohankkeille Pietarissa / Wienissä/ Bukarestissa/ Pekingissä?

Pietariin, Wieniin, Bukarestiin tai Pekingiin ei ole koskaan ollut suunnitelmia rakentaa Guggenheim-museota.