Mikä Guggenheim

Guggenheim on kansainvälinen taidemuseoverkosto, jota ylläpitää voittoa tavoittelematon Solomon R. Guggenheimin säätiö. Guggenheim-säätiön tehtävä on lisätä taiteen, arkkitehtuurin ja visuaalisen kulttuurin tuntemusta ja arvostusta. Guggenheim haluaa tuoda tavalliset ihmiset lähemmäksi modernia ja nykytaidetta järjestämällä näyttelyitä ja taidekasvatusohjelmia sekä tekemällä tutkimuksia ja julkaisuja.

Säätiön perusti vuonna 1937 yhdysvaltalainen liikemies ja taidekeräilijä Solomon R. Guggenheim, joka perusti ensimmäisen Guggenheim-museon New Yorkiin. Tällä hetkellä Guggenheim-museoita on avoinna kolmessa kaupungissa: New Yorkissa, Venetsiassa ja Espanjan Bilbaossa. Seuraava Guggenheim-museo avataan lähivuosina Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien pääkaupungissa Abu Dhabissa.

Guggenheim-säätiö on jo pitkään halunnut avata museoperheen viidennen museon Helsinkiin. Suomen poliittinen vakaus ja laadukas koulutusjärjestelmä ovat luoneet pohjan vahvalle taloudelle. Suomi tunnetaan myös kansainvälisenä tutkimus- ja kehitystyön keskuksena, minkä lisäksi maa tarjoaa erinomaiset edellytykset kulttuurienväliselle vuoropuhelulle. Suomen kansallisen identiteetin perustana on vahva suomalainen kulttuuri. Luovuus, design ja teknologia ovat kansallisia ylpeydenaiheita. Suomi toimii siltana idän ja lännen välillä, ja sillä on kiinteä yhteys muihin Pohjoismaihin ja Baltiaan.

”Helsinki on yksi parhaista paikoista maailmassa. Olemme vakuuttuneita, että museo hyödyttäisi kaupunkia, koko maata ja säätiötä”, Guggenheim-säätiön johtaja Richard Armstrong sanoi Helsingin Sanomille 16.5.2013.

Guggenheim Helsinki toisi Suomeen kansainvälisesti arvostettuja näyttelyitä. Samalla se esittelisi yleisölle maailman arvostetuimpia taiteilijoita ja heidän työskentelyään. Museon ohjelmistossa painottuisivat pohjoismainen ja kansainvälinen arkkitehtuuri, design sekä näiden yhtymäkohdat taiteeseen. Museo toimisi merkittävänä kohtaamispaikkana kaikenikäisille kaupunkilaisille ja vetonaulana matkailijoille. Meren äärellä sijaitseva museorakennus olisi maamerkki kaupunkiin saapuville vierailijoille sekä ympärivuotinen taiteen ja kulttuurin keskus helsinkiläisille.

Toinen kerta toden sanoo

Vuonna 2012 Guggenheim-hanke kaatui Helsingin kaupunginhallituksen äänestyksessä äänin 7–8. Äänestyksen jälkeen hankkeesta käyty julkinen keskustelu hiljeni vähitellen. Hankkeen tukijat pyrkivät kuitenkin edelleen jatkamaan vuoropuhelua ja etsimään mahdollisuutta ehdotuksen kehittämiselle uutta tarkastelua varten.

Guggenheim Helsinki on kulttuurinen, koulutuksellinen, taloudellinen ja matkailullinen hanke, josta on hyötyä sekä taloudelle että yhteiskunnalle laajemmin.  Museo toisi kansainvälistä huomiota Helsingin ja Suomen taide-elämälle ja kulttuurikentälle. Se lisäisi todennäköisesti kävijämääriä myös kaupungin muissa museoissa ja taidegallerioissa sekä elävöittäisi kaupunkia laajemminkin. Guggenheim Helsinki nostaisi myös Suomen kansainvälistä profiilia ja vetovoimaisuutta matkailukohteena. Tuoreen selvityksen mukaan museossa kävisi arviolta 550 000 kävijää vuodessa. Helsingin turistivirtoja sen arvioidaan kasvattavan 65 000 kokonaan uudella kävijällä vuodessa. Guggenheim Helsingin vuosittaisten taloudellisten vaikutusten arvioidaan olevan 41 miljoonaa euroa ja museon arvioidaan työllistävän suoraan 103-111 henkilöä. Sen epäsuorien työllisyysvaikutusten Suomessa arvioidaan olevan ainakin 340–380 työpaikkaa.

Vuonna 2012 Guggenheim-hanke sai moitteita avoimen keskustelun puutteesta. Syksyllä 2013 julkaistun, uudistetun ehdotuksen laadinnassa onkin otettu laajasti huomioon alkuperäisen ehdotuksen yhteydessä saadut kokemukset, palautteet ja huolenaiheet, joita yleisö, taideyhteisö ja Helsingin taidemuseon johtokunta olivat esittäneet.

Tällä kertaa Guggenheim-säätiö on toivonut hankkeen ympärille vilkasta kansalaiskeskustelua, johon mahdollisimman monet suomalaiset osallistuisivat. Syksyn 2013 aikana järjestetyt, yleisölle avoimet Guggenheim Helsinki Live -keskustelutilaisuudet kokosivat yleisöä keskustelemaan Guggenheim-säätiön edustajien sekä muiden asiantuntijoiden kanssa museohankkeeseen liittyvistä uusista ideoista ja ajatuksista.

Keskustelua on käyty myös erilaisissa sosiaalisen median kanavissa. Vuoropuhelua ja ajatusten vaihtoa varten Guggenheimin suomalainen viestintätoimisto Miltton on myös avannut Guggenheim Helsingille Facebook-sivun, Twitter-tilin ja Instagram-tilin, joilla keskustelu jatkuu.

Avoin, kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu

Kiinnostava museo tarvitsee arkkitehtuuriltaan ainutlaatuisen rakennuksen. Syksyllä 2013 Guggenheim-säätiö ehdotti, että Helsinkiin suunnitellusta museosta järjestettäisiin avoin, kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu. Helsingin kaupunginhallitus päätti 13.1.2014 varata Etelärannassa sijaitsevan tontin arkkitehtuurikilpailua varten. Kilpailu käynnistyi kesäkuussa 2014.

Arkkitehtuurikilpailuun odotettiin töitä niin maailman merkittävimmiltä nykyarkkitehdeiltä kuin nousevilta kyvyiltä. Kansainvälisesti korkeatasoinen arkkitehtuurikilpailu on todennäköisesti yksi lähitulevaisuuden kiinnostavimmista, ja se herätti runsaasti huomiota maailmalla.

Kilpailu nosti Helsingin arkkitehtuurin ja designin kansainväliseen valokeilaan. Runsaan, positiivisen mediahuomion lisäksi kilpailu toi kaupunkiin myös kiinnostavia oheistapahtumia, joista pääsivät nauttimaan alan opiskelijoiden ja ammattilaisten lisäksi myös suuri yleisö.

Arkkitehtuurikilpailun voittaja julkistettiin avoimessa tilaisuudessa Helsingissä alkuvuodesta 2015.

Jaa artikkeli +