Museo 2.0

Suomessa on harvoin nähtävillä taiteen keskeisimpiä kansainvälisiä merkkiteoksia, jotka puhuttelevat myös harvakseltaan museossa vierailevia. Poikkeuksen tähän teki muun muassa vuonna 2009 Ateneumin tuottama Picasso-näyttely, jonka myötä museo saavutti silloisen kävijäennätyksensä.

Guggenheim tarjoaisi laajemman mahdollisuuden tutustua nykytaiteen, arkkitehtuurin, kaupunkikulttuurin sekä designin uusimpiin kehityssuuntiin ympäri maailman. Mahdollisuus nähdä merkittävää taidetta kotimaassa on monelle kävijälle kannustin jatkaa tutustumista muihin museoihin ja taiteeseen laajemminkin. Kun taiteen ystävät, kriitikot ja kansainvälinen media saapuvat maailmalta tutustumaan Guggenheim Helsinki museoon, heille olisi luontevaa tutustua myös muuhun paikalliseen kulttuuritarjontaan.

Guggenheim Helsinki tekisi kotimaisesta taiteesta entistä tunnetumpaa kansainvälisesti. Samoin kuin italialaisuus ja Baskimaan kulttuuri näkyvät Venetsian Peggy Guggenheim -kokoelman ja Bilbaon Guggenheim-museon erityispiirteissä, suomalaisuus ja pohjoismaalaisuus olisivat vahvasti edustettuina Helsingin Guggenheim-museossa. Museon myötä Suomi, Helsinki ja lähialueet saisivat lisänäkyvyyttä kansainvälisellä taidekentällä.

Guggenheimin suunnitelmissa on myös opiskelijavaihto-ja taiteilijavaihto-ohjelmia Guggenheim-verkoston muiden museoiden välillä. Tämän lisäksi yhteistyö kansainvälisten kuraattorien ja museoammattilaisten kanssa ovat osaltaan rikkaan kanssakäymisen rakennuspalikoita.

Museo 2.0 olisi avoin kohtaamispaikka. Se olisi areena, jolla suomalaiset teknologiset keksinnöt sekä sosiaaliset innovaatiot voisivat saada laajempaa kansainvälistä näkyvyyttä. Suuressa roolissa uuden sukupolven museossa olisi myös taidekasvatus. Solomon R. Guggenheim -museo New Yorkissa järjestää muun muassa Taidetta koulupäivän jälkeen -kursseja ja opettajien koulutuksia, joissa harjoitellaan käyttämään taidetta opetusmetodina. Yksi Guggenheim Helsingin päätavoitteista olisi luoda interaktiivisia ja elämyksellisiä oppimismahdollisuuksia koululaisille sekä museovierailua taustoittavia verkkomateriaaleja opettajille. Katsomiseen, keskusteluun ja yhdessä luomiseen painottuva, sukupolvirajat ylittävä ohjelmisto rohkaisisi vierailijoita yhä uudelleen palaamaan museoon.

Kansainvälisesti tunnustettu suomalainen koulutusjärjestelmä yhdistettynä Guggenheimin taidekasvatusohjelmiin voisi olla erinomainen parivaljakko kasvattamaan tulevista sukupolvista entistäkin avoimempia ja kansainvälisempiä, uteliaita maailmankansalaisia.

 

Jaa artikkeli +